സക്കാത്തിനെ പറ്റി സകീനിന്‍റെ പ്രേക്ഷകര്‍ ഇമെയില്‍ വഴിയും ഫെയിസ്ബുക്ക് വഴിയും അയച്ചു തന്ന ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക്‌ പ്രൊഫസ്സര്‍ എന്‍.വി സകരിയ മറുപടി നല്‍കുന്നു.

സക്കാത്ത്, അതിന്‍റെ പ്രാധാന്യം നാം എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്.

 
 

3 thoughts on “സക്കാത്ത് Q&A – സംശയ നിവാരണം

Leave a Reply to Ashraf Ismail Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *