യുക്തിവാദത്തില്‍ നിന്നും ഇസ്‌ലാമിന്റെ മാനവികതയിലേക്ക് - നവാസ് ജാനേ

ഫേസ്ബുക്ക് ചര്‍ച്ചകളില്‍ സജീവ സാനിധ്യമായ നവാസ് ജാനേ,  യുക്തിവാദത്തില്‍ നിന്നും തന്നെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് നയിച്ച സാഹചര്യങ്ങളെ  പറ്റി സലാം ഷോയില്‍  വിവരിക്കുന്നു..
(Salam Show Episode 3)

Visit us and follow us:
Facebook.com/ZakeenTV
Youtube.com/ZakeenTV
Twitter.com/ZakeenTV

 

 

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *