നമ്മുടെ പ്രാര്‍ത്ഥനകള്‍ നിഷ്ഫലമാവുമോ ?

 
 

പ്രാര്‍ത്ഥനകളുടെ പ്രാധാന്യവും അത് അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കല്‍ സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നതിനെയും പറ്റി സഹോദരന്‍ അബ്ദുല്‍ കലാം സംസാരിക്കുന്നു.

 
 

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *