മൊബൈല്‍ കാമറ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാര്യാ ഭര്‍ത്താക്കന്മാരും , യുവതീ യുവാക്കളും ശ്രദ്ധിക്കുക..

 
 

മൊബൈല്‍ കാമറയുടെ ഉപയോഗത്തില്‍ നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് മൊബൈല്‍ സേവന രംഗത്തെ പ്രശസ്തരായ Britco & Bridco യുടെ ചെയര്‍മാന്‍ ഹംസ അഞ്ചുമുക്കില്‍ സംസാരിക്കുന്നു.

 
 

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *