മുഹറം മാസവും ആശൂറാ നോന്പും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക, അനാചാരങ്ങള്‍ തിരിച്ചറിയുക

 
 

മുഹറം മാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് ഇല്ലിയാസ് മൌലവി സംസാരിക്കുന്നു.

അബൂഖത്താദ(റ)യില്‍ നിന്ന് നിവേദനം: ആശൂറാ നോന്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരിക്കല്‍ റസൂല്‍(സ) ചോദിക്കപ്പെട്ടു. അവിടുന്ന് മറുപടി പറഞ്ഞു: കഴിഞ്ഞുപോയ ഒരു കൊല്ലത്തെ (ചെറിയ) പാപങ്ങളെ അത് പൊറുപ്പിക്കും.

(മുസ്ലിം)
 
ഇബ്നു അബ്ബാസി(റ)ല്‍ നിന്ന്: റസൂല്‍(സ) പറഞ്ഞു: അടുത്ത വര്‍ഷം വരെ ഞാന്‍ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നപക്ഷം (മുഹര്‍റത്തിലെ)ഒമ്പതാമത്തെ നോന്പും ഞാന്‍ നോല്‍ക്കുന്നതാണ്.

(മുസ്ലിം)
 
 

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *