ദർദശ - ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു വിശകലനം

 
 
ദർദശ دردشة (chat, സംഭാഷണം)
ഇസ്ലാമിക പ്രബോധന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ ഏറെ കാലത്തെ പരിചയമുള്ള The Truth എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടര്‍ ബഷീര്‍ പട്ടേല്താഴവുമായി ഒരു അഭിമുഖം.

 
 

RELATED ITEMS

One thought on “ദർദശ – ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന്റെ ഒരു വിശകലനം

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *