ത്യാഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ | സുബൈര്‍ ഹുദവി

റമദാനെ പറ്റിയും ത്യാഗത്തെ പറ്റിയും സഹോദരന്‍ സുബൈര്‍ ഹുദവി നമ്മോട് സംസാരിക്കുന്നു.

 
 

One thought on “ത്യാഗം നമ്മുടെ ജീവിതത്തില്‍ | സുബൈര്‍ ഹുദവി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *