ഖുര്‍ആനിലൂടെ | ഭാഗം2 (ഇസ്റാഅ്:80)

ഖുര്‍ആനിലൂടെ.. ഖുര്‍ആനിലെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട വചനങ്ങള്‍ വിശകലനം ചെയ്യുന്ന പരമ്പര.
സഹോദരന്‍ ബഷീര്‍ പട്ടേല്‍താഴം അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
ഭാഗം2 (ഇസ്റാഅ്:80)

 
 

RELATED ITEMS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *