ഹജ്ജ്‌ യാത്രികരോട് ചില നിര്‍ദേശങ്ങള്‍..

ഹജ്ജ്‌ യാത്രികര്‍ക്കുള്ള ചില നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഹൈദറലി ശാന്തപുരം നല്‍കുന്നു

വിഷയങ്ങള്‍:
ഹജ്ജിനു പുറപ്പെടുന്നതിനു മുമ്പായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ് ?
ഹജ്ജിന്റെ യാത്രപറയല്‍
യാത്ര പുറപ്പെടുമ്പോള്‍ എന്തെങ്കിലും സുന്നത്തുണ്ടോ ?
യാത്രക്കിടയില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണ് ?
എയര്‍പോര്‍ട്ടിലും വിമാനത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?
ഇഹ്‌റാമിനെ പറ്റി
നിഷിദ്ധമായ കാര്യങ്ങള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്മാര്‍ക്കും ഒരുപോലെയാണോ ?
ഹജ്ജില്‍ നമസ്‌കാരം ജംഉം കസ്‌റും ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയെല്ലാം ?
പ്രായമായ ആളുകള്‍ ഹജ്ജില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?
സ്ത്രീകള്‍ ഹജ്ജില്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാമാണ് ?
സ്ത്രീകള്‍ അശുദ്ധിയുടെ കാലം പിന്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കല്‍
ഹജ്ജിന്റെ കര്‍മ്മങ്ങളുടെ രൂപം
മദീന സന്ദര്‍ശനം
അപകട സാധ്യതകള്‍ ശ്രദ്ധിക്കുക
ഹജ്ജിന്റെ ചൈതന്യം കൈവിടാതെ ശ്രദ്ധിക്കുക

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *