ദഅവ, നിങ്ങളെ ആര് വിശ്വസിക്കും ?‍

മുസ്ലീങ്ങള്‍ ദഅവ ത്തിന്‍റെ കാര്യത്തില്‍ സൂക്ഷിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അനസ് മൗലവി കണ്ണൂര്‍ സംസാരിക്കുന്നു..

RELATED ITEMS

One thought on “ദഅവ, നിങ്ങളെ ആര് വിശ്വസിക്കും ?‍

  1. തീര്‍ത്തും ഉപ്കാരപ്രതമായ വിവരണം , ദൈവം തമ്പുരാന്‍ താങ്ങളെയും ഇതിന്‍റെ പിന്നണി പ്രവര്‍ത്തകരെയും ഈ സംരംഭതാല്‍ അനുഗ്രഹിക്കുമറാകട്ടെ. സ്നേഹാശംസയും പ്രാര്‍ത്ഥനയും നേരുന്നു .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *